Quyền lợi quý khách hàng được hưởng khi thuê máy:

 • Vệ sinh máy hàng tháng
 • Thay lõi lọc định kỳ
 • Xử lý các vấn đề nhanh gọn nhất
 • Chi phí tiết kiệm nhất
 • Sau thời gian thuê máy, máy thuộc quyền sở hữu của bạn
 • Thời gian thuê linh động 36 tháng hoặc 60 tháng

COWAY – DỊCH VỤ TỪ TRÁI TIM

Đăng ký thuê sản phẩm

Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký sử dụng thuê
sản phẩm của Coway


  Đăng ký thuê sản phẩm

  Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký sử dụng thuê
  sản phẩm của Coway


   TOKTOK CARE – DỊCH VỤ CHĂM SÓC CHUYÊN NGHIỆP

   Quyền lợi quý khách hàng được hưởng khi thuê máy:

   • Vệ sinh máy hàng tháng
   • Thay lõi lọc định kỳ
   • Xử lý các vấn đề nhanh gọn nhất
   • Chi phí tiết kiệm nhất
   • Sau thời gian thuê máy, máy thuộc quyền sở hữu của bạn
   • Thời gian thuê linh động 36 tháng hoặc 60 tháng