Giá sản phẩm: 3.000.000 
-5%
Giá khuyến mãi: 7.500.000 
-11%
Giá khuyến mãi: 8.000.000